ติดต่อ

ติดต่อ


team 2

ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 081-891-2240 หรือ 083-391-1166

Line Official Account : @153tlves

Facebook : @regpkru

เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
  • ปิดทุกวันหยุดราชการ
©2021 ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต